top of page

אודות

קמפ"י היא  קרן שיתופית של קהילת המחול ופרפורמנס ירושלים, מיזם המחבר בין העולם המקצועי לקהילתי, המבקש ליצור שיח בין א.נשי היצירה, הביצוע, ההפקה, היזמות התרבותית בירושלים, לספק כלים לזיהוי המצפן האישי ולניווט במפת המחול והפרפורמנס.

 

קמפ"י הינה יוזמה שיתופית שהוקמה בשנת 2019 ביוזמת קבוצת מחול ק.ט.מ.ו.ן, מרכז מחול שלם ובין שמיים לארץ.מטרת היוזמה  הינה לענות על הצורך הבולט בשיתוף פעולה כלכלי בין גופים, יוצרים וארגוני המחול בירושלים, על מנת לאפשר תמיכה שוטפת ורלוונטית לאמניות.ים. הערך המוסף בבסיס החזון של יוזמה חדשה זו הוא המודל השיתופי עליו היא מבוססת.מודל המאפשר איגום משאבים, תחושת שייכות מוגברת והעצמה קהילתית. המצטרפים.ות לקמפ״י, משלמים חברות שנתית על סך 360 ש"ח דמי החברות שיאספו  ישמשו עבור מענקים, מפגשי העשרה, וסבסודים שונים עבור החברים.

בנוסף למענקים ניתנים לשותפים שירותי ייעוץ, סבסוד אולמות וסטודיואים לחזרות, מפגשי העשרה, הנחות למופעים ועוד

 

קמפ״י פתוחה לכל מצטרף.ת אשר מעוניינים לחזק את קהילת המחול והפרפורמנס בירושלים   

 

חשבון קמפ״י מנוהל  בבנק קיימא - בר-קיימא לתרבות, אמנות, מוסיקה ושלום ע"רועדת ליווי והיגוי: רות דיסקין, רות קמינגס, נירית רוסלר

bottom of page