top of page

קמפ"י

 קרן שיתופית של קהילת המחול ופרפורמנס ירושלים.

מיזם המחבר בין העולם המקצועי לקהילתי, המבקש ליצור שיח בין א.נשי היצירה, הביצוע, ההפקה, היזמות התרבותית בירושלים, לספק כלים לזיהוי המצפן האישי ולניווט במפת המחול והפרפורמנס.

  • Instagram
bottom of page